Stöttepelaren styrelse

Styrelse
Karin Fridell Anter, ordförande, Uppsala ordforande@stottepelaren.se
Pia Sandqvist, vice ordförande, Uppsala
Ingela Nordin, kassör, Uppsala kassor@stottepelaren.se
Bitti Lindmark, Luleå
Sigbritt Herbert, Pilgrimstad
Sonja Wiklund, Mora


Revisorer
Ingrid Eckerman, medlemsrevisor
Anders Forssell, extern revisor
Mats Eliasson, ersättare

Styrelsen 2019. Från vänster längst fram: Ingela Nordin kassör, Sigbritt Herbert ledamot, Karin Fridell Anter ordförande. Bakom dem: Pia Sandqvist vice ordförande, Sonja Viklund ledamot. Ledamoten Bitti Lindmark är inte med på bilden.