Stöttepelaren styrelse

Styrelse
Karin Fridell Anter, ordförande, Uppsala ordforande@stottepelaren.se
Pia Sandqvist, vice ordförande, Uppsala
Ingela Nordin, kassör, Uppsala kassor@stottepelaren.se
Bitti Lindmark, Luleå
Sigbritt Herbert, Pilgrimstad
Sonja Wiklund, Mora


Revisorer
Ingrid Eckerman, medlemsrevisor
Björn Eckerman, extern revisor
Mats Eliasson, ersättare