Föreningen Stöttepelaren 

Stöttepelaren samlar in pengar som hjälp till ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Föreningens främsta målgrupp är barn och ungdomar från Afghanistan som är bosatta i Sverige och som inte omfattas av andra bidrag.

Föreningen Stöttepelaren 
är inregistrerad hos Skatteverket som ideell organisation.

Styrelse och stadgar: se fliken “presentation”.

Stöttepelaren på Facebook
Instagram

Ge ett bidrag!

Handla i butiken!

Gå till bloggen!

Donera inom Sverige

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för
stående överföringar

Donera från utlandet

IBAN: SE2150000000053681106576 
BIC: ESSESESS 

Organisationsnummer 802511-3047


Radiohjälpen hjälper Stöttepelaren att hjälpa

Corona medför att ungdomar förlorar skollunch och boende. Nu kunde vi hjälpa lite mer – men sommaren är lång!

Karantänläsning

Under sommaren får du Eva Alderborns bok Barn under samma himmel till kraftigt rabatterat pris när du handlar valfri annan bok.

Bjud in en föreläsare från Stöttepelaren!

Afghanistan, flyktingungdomarna och det “rättssäkra” Sverige – det är titeln på vårt föredrag.

Situationen för de ensamkommande

En uppdatering sommaren 2019.

Malmös Stöttepelare!

Eva berättar.

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

“Jag träffade honom i slutet av vintern.”

Vi finns här för dig