Föreningen Stöttepelaren 

Stöttepelaren samlar in pengar som hjälp till ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Föreningens främsta målgrupp är barn och ungdomar från Afghanistan som är bosatta i Sverige och som inte omfattas av andra bidrag.

Donera inom Sverige

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för
stående överföringar


Bli medlem

Medlemsavgiften är minst 240 kr per år. Läs mer!

International donations

Swedish bank: SEB
IBAN: SE2150000000053681106576 
BIC: ESSESESS 

Organisationsnummer:
802511-3047


Den onödiga flyktingkrisen

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 är civilsamhällets vitbok. Köp den i Stöttepelarens butik!


Utvisa inte människor till hedersförtryck!

Debattartikel i UNT av Karin Fridell Anter. Sverige inför lag mot hedersförtryck men utvisar flickor och kvinnor till hedersförtrycket i hemlandet.

Frågor till politikerna

Stöttepelaren har en rad frågor som vi ställer till alla politiker före valet den 11 september. Läs eller ladda ner en pdf-fil.

Vilka är det vi stödjer?

Om ungdomarna utan uppehållstillstånd i Sverige.

Malmös Stöttepelare!

Eva berättar.

”Jag träffade honom i slutet av vintern”

En hjälpare berättar om ett livsavgörande möte.

Vi finns här för dig