Föreningen Stöttepelaren 

Stöttepelaren samlar in pengar som hjälp till ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Föreningens främsta målgrupp är barn och ungdomar från Afghanistan som är bosatta i Sverige och som inte omfattas av andra bidrag.

Uppdrag Arbete erbjuder RUT-tjänster i ditt hem. Just nu anställer vi fler.
(Betald annons)

Donera inom Sverige

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för
stående överföringar


Bli medlem

Medlemsavgiften är minst 240 kr per år. Läs mer!

International donations

Swedish bank: SEB
IBAN: SE2150000000053681106576 
BIC: ESSESESS 

Organisationsnummer:
802511-3047


Hur arbetar Stöttepelarens lokalgrupper?

I Uppsala träffar man ungdomarna varje vecka. Matutdelning, samtal, planering av stödåtgärder. Läs mer!

Mat & prat i Uppsala


De kan inte utvisas – därför behövs Stöttepelaren!

2 300 personer ska utvisas till Afghanistan av gränspolisen, men det finns ingen som tar emot dem. De blir kvar i limbo utan att få arbeta. Snart kommer vintern, och det blir civilsamhället som får stå för deras överlevnad.

Karin Fridell Anter

Varför är de kvar i Sverige?

Varje individ, varje familj har sina privata skäl till varför det är omöjligt att flytta till Afghanistan. Men Migrationsverket använder en ny motivering: ”Du kan anpassa dig efter hemlandets kulturella seder och bruk”.

Vilka är det vi stödjer?

Om ungdomarna utan uppehållstillstånd i Sverige.

Malmös Stöttepelare!

Eva berättar.

”Jag träffade honom i slutet av vintern”

En hjälpare berättar om ett livsavgörande möte.

Vi finns här för dig