Tack och sponsorer

Vi tackar

Alla personer, föreningar och företag som skänker pengar, i summor mellan 20:- och 50 000:-

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som har gett viktiga bidrag till Stöttepelaren.

Författare och förlag som skänkt oss böcker för försäljning i Stöttepelarens butik eller givit oss mycket förmånliga rabatter.
Kollektivhusföreningen Sockenstugan för deras bidrag både med insamlingar och upplåtelse av lokal för möten.
Rädda Barnen i Malmö och i Uppsala
Förening Maracana, Malmö
Prins Gustafs stiftelse i Uppsala
Afrikagruppernas Solidaritetspris 2021 till Ingrid Eckerman

Reza Rajabi och Jonas Mohsen Naqavi som har bidragit med fina bilder till hemsidan.

Alla dem som skänkt smycken, kassar, böcker och annat som vi kan sälja.

Illustratören Ulf Klarén, som ritat vår fina logga.

Sponsorer

Miss Hosting som inte längre tar betalt för att hysa denna hemsida.
Webbyrån Sinomedia som har hjälpt oss med denna hemsida till ett mycket bra pris.

Kyrkor och föreningar som låter oss låna lokaler för regelbundna träffar på flera ställen i landet.