Om föreningen
Stöttepelargrupper
Samarbete
Skrivelser
Utmärkelser


Om föreningen

Föreningen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar bildades hösten 2017. Det blev då uppenbart att många av de 23 500 ensamkommande ungdomar från Afghanistan som kom till Sverige som flyktingar år 2015 skulle stå utan försörjning kortare eller längre tid. Syftet var att erbjuda ett säkert och transparent sätt för vanliga människor att bidra till ungdomarnas basala försörjning.

Allt arbete sker ideellt, och administrationen hålls nere på minimum. Insamling sker via medlemsavgifter, månadsgivare, tillfälliga kampanjer, enskilda bidrag samt försäljning av märken, böcker mm.

Medlemmar erbjuds medlemskap i en sluten Facebookgrupp där de får information om föreningens arbete.

Stödet till ungdomarna förmedlas via lokala grupper.

Föreningen Stöttepelaren är politiskt och religiöst obunden.

Under 2020 har Stöttepelaren fått bidrag från Radiohjälpen. Från MUCF har Stöttepelaren fått bidrag 2020, 2021 och 2022.

Stöttepelaren är godkänd av Charity Aid Foundation (CAF) America, en organisation som förmedlar och håller koll på välgörenhetsgåvor från givare i USA. Vi har redan fått ett stort bidrag från ett amerikanskt företag, och CAF-registreringen innebär att det är enkelt för även andra amerikanska givare att skänka pengar till Stöttepelaren och få detta godkänt i sina deklarationer.
Stöttepelaren i CAF

Läs mer om Stöttepelaren och Stoppa utvisningarna till Afghanistan! i Den onödiga flyktingkrisen.


Lokalgrupper på ett tjugotal orter i landet förmedlar stödet till ungdomar de har regelbunden kontakt med.

I första hand får ungdomarna bidrag till mat samt kort till kollektivtrafiken.

Enstaka gånger kan det bli en natt på vandrarhem, en vinterjacka eller ett par glasögon.

I den mån resurser finns kan det bli aktuellt med juridisk hjälp.

Under ett verksamhetsår förmedlas drygt en miljon kronor.

Kontaktuppgifterna till grupperna hittar du under kontakt.


Samarbete

Lokalt sker samarbete med många organisationer, t.ex. Svenska kyrkan, Rädda barnen, Röda Korset, Stadsmissionen, olika frikyrkoförsamlingar och flyktinggrupper.

Stöttepelaren är medlem i FARR, Flyktinggruppernas riksråd.

Föreningen har ett nära samarbete med nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Stöttepelaren är delaktig i utgivningen av boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Överskottet av bokprojektet med samma namn går till Stöttepelaren.


Skrivelser

Remissvar gällande Kompletterande promemoria till SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik 4.1.2021

Remissvar gällande SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik 7.12.2020


Utmärkelser

Nominerad till Raoul Wallenbergspriset 2021

Karin Fridell Anter var en av de fem nominerade till Raoul Wallenbergs stora pris 2021. Här berättar hon själv om sina drivkrafter.


Finalist i Årets volontär 2019

Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter blev en av de tio finalisterna i Årets volontär 2019. Priset har instiftats av Volontärbyrån. Över 100 nomineringar hade kommit in.

”Jag blev nominerad, men Stöttepelaren är ett lagarbete!” säger Karin.

Från vänster Margareta Sundström, Gudrun Wiklund, Karin Fridell Anter, Ingrid Eckerman och Ann-Sofie Spångberg.

Uppsala fredspris 2019

Uppsala FN-förening förärade Stöttepelaren sitt fredspris 2019 i kategorin ”utveckling och fattigdomsbekämpning”.

Läs mer!

Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter, i mitten, tog emot fredspriset.

Finalist i Årets initiativ 2018

Stöttepelaren blev en av de tio finalisterna till Årets initiativ, ett pris instiftat av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Över 300 initiativ hade nominerats.

Läs pressmeddelandet!