Om föreningen

Föreningen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar bildades hösten 2017. Det blev då uppenbart att många av de 23 500 ensamkommande ungdomar från Afghanistan som kom till Sverige som flyktingar år 2015 skulle stå utan försörjning kortare eller längre tid. Syftet var att erbjuda ett säkert och transparent sätt för vanliga människor att bidra till ungdomarnas basala försörjning.

Allt arbete sker ideellt, och administrationen hålls nere på minimum. Insamling sker via medlemsavgifter, månadsgivare, tillfälliga kampanjer, enskilda bidrag samt försäljning av märken, böcker mm.

Medlemmar erbjuds medlemskap i en sluten Facebookgrupp där de får information om föreningens arbete.

Stödet till ungdomarna förmedlas via lokala grupper.

Föreningen Stöttepelaren är politiskt och religiöst obunden.


Stöttepelargrupper

Vi har grupper på ungefär 20 platser i Sverige. Några hjälper enstaka ungdomar, andra hjälper många.

Kontaktuppgifterna till grupperna hittar du under kontakt.


Samarbete

Lokalt sker samarbete med många organisationer, t.ex. Svenska kyrkan, Rädda barnen, Röda Korset, Stadsmissionen, olika frikyrkoförsamlingar och flyktinggrupper.

Stöttepelaren är medlem i FARR, Flyktingarnas riksråd.

Föreningen har ett nära samarbete med nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Illustration: Katarina Liljequist