Om föreningen

Föreningen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar bildades hösten 2017. Det blev då uppenbart att många av de 23 500 ensamkommande ungdomar från Afghanistan som kom till Sverige som flyktingar år 2015 skulle stå utan försörjning kortare eller längre tid. Syftet var att erbjuda ett säkert och transparent sätt för vanliga människor att bidra till ungdomarnas basala försörjning.

Allt arbete sker ideellt, och administrationen hålls nere på minimum. Insamling sker via medlemsavgifter, månadsgivare, tillfälliga kampanjer, enskilda bidrag samt försäljning av märken, böcker mm.

Medlemmar erbjuds medlemskap i en sluten Facebookgrupp där de får information om föreningens arbete.

Stödet till ungdomarna förmedlas via lokala grupper.

Föreningen Stöttepelaren är politiskt och religiöst obunden.

Under 2020 har Stöttepelaren fått bidrag från Radiohjälpen och MUCF.

Stöttepelaren är godkänd av Charity Aid Foundation (CAF) America, en organisation som förmedlar och håller koll på välgörenhetsgåvor från givare i USA. Vi har redan fått ett stort bidrag från ett amerikanskt företag, och CAF-registreringen innebär att det är enkelt för även andra amerikanska givare att skänka pengar till Stöttepelaren och få detta godkänt i sina deklarationer.
Stöttepelaren i CAF


Stöttepelargrupper

Vi har grupper på ungefär 20 platser i Sverige. Några hjälper enstaka ungdomar, andra hjälper många.

Kontaktuppgifterna till grupperna hittar du under kontakt.


Samarbete

Lokalt sker samarbete med många organisationer, t.ex. Svenska kyrkan, Rädda barnen, Röda Korset, Stadsmissionen, olika frikyrkoförsamlingar och flyktinggrupper.

Stöttepelaren är medlem i FARR, Flyktinggruppernas riksråd.

Föreningen har ett nära samarbete med nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!


Aktiviteter

Karin Fridell Anter skramlar med bössan på Raoul Wallenbergs torg 2018. Läs också om aktionerna i samband med Riksdagens öppnande 2019.
Manifestationen 17 000 liv – 17 000 blommor utanför Liljevalchs med fortsättning på Mynttorget. Våren 2019.
Ingrid Eckerman vid manifestation på Sergels torg 2018. Karin Fridell Anter var en av talarna.

Utmärkelser


Finalist i Årets volontär 2019

Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter blev en av de tio finalisterna i Årets volontär 2019. Priset har instiftats av Volontärbyrån. Över 100 nomineringar hade kommit in.

“Jag blev nominerad, men Stöttepelaren är ett lagarbete!” säger Karin.

Från vänster Margareta Sundström, Gudrun Wiklund, Karin Fridell Anter, Ingrid Eckerman och Ann-Sofie Spångberg.

Uppsala fredspris 2019

Uppsala FN-förening förärade Stöttepelaren sitt fredspris 2019 i kategorin “utveckling och fattigdomsbekämpning”.

Läs mer!

Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter, i mitten, tog emot fredspriset.

Finalist i Årets initiativ 2018

Stöttepelaren blev en av de tio finalisterna till Årets initiativ, ett pris instiftat av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Över 300 initiativ hade nominerats.

Läs pressmeddelandet!


Stöttepelaren i media


“Svårare situation för ensamkommande”

Medborgarkommissionen 27.9.2020. Karin Fridell Anter intervjuas om hur corona-pandemin påverkar situationen för våra papperslösa ungdomar.

karin_fridell.jpg

“Stöd amnesti för de ensamkommande, S”

Debattartikel i Aftonbladet 22 oktober 2019.

Läs artikeln!


“Livslångt engagemang för andra”

UNT 15 juni 2019: “Karin Fridell Anter och Pia Sandqvist är nyvalda som ordförande respektive vice i föreningen Stöttepelaren. Det kan sägas vara en naturlig fortsättning på ett långt engagemang i att hjälpa utsatta människor.”