oktober 23, 2023

Föreningen Stöttepelarens delar den oro som finns mot den föreslagna så kallade angiverilagen och stödjer de fackförbund och andra organisationer som protesterar mot själva idén om en sådan lag.

Sedan 2017 erbjuder vi stöd och hjälp åt ungdomar och unga vuxna som sökt asyl i Sverige som ensamkommande barn och fått nej på sina ansökningar. Efter många gånger rättsosäkra asylprövningar och ovetenskapliga åldersuppskrivningar lever de nu som papperslösa i Sverige, utan stöd från stat eller kommun.

I vår kontakt med dessa unga människor har vi många gånger sett en stor rädsla för att kontakta sjukvården. Även vid allvarliga sjukdomstillstånd eller olyckshändelser har den papperslösa eller hens vänner tvekat att söka hjälp, av rädsla för att den sjuka skulle bli tagen till förvar och utvisas. Ett konkret exempel är Alireza i Uppsala, som gjorde ett självmordsförsök med mediciner våren 2021. En vän hittade honom livlös i den gemensamma lägenheten men vågade inte ringa ambulans av rädsla för att avslöja adressen. Han ringde istället taxi och bar den medvetslösa Alireza till taxibilen. Lyckligtvis kunde Alirezas liv räddas och han fick bra hjälp på sjukhuset. Men förseningen genom vännens rädsla för angiveri hade kunnat kosta honom livet.

Även om angiverilagen ännu inte är verklighet har rädslan ökat, och ännu värre blir det om lagen kommer att antas. Vi hoppas att offentliganställda i så fall håller fast vid sina deklarationer om att inte ange, men det finns stor risk att rädslan bland de papperslösa ändå kommer att skapa onödigt lidande och skörda liv. Vi uppmanar därför regeringen att snarats dra tillbaka alla förslag som öppnar för införandet av en sådan lag.

Uppsala 23.10.2023

Karin Fridell Anter, ordförande

För Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Läs om ”angiverisamhället”.