december 26, 2022

En ”stöttepelare” med fyra hjälpsökande ungdomar.

Jag är ordförande för Stöttepelaren som ger stöd åt unga människor som fått avslag på sina asylansökningar. Ofta får jag frågan om varför de ska få stöd fastän svenska myndigheter bestämt att de ska utvisas. Här är några av mina svar på den frågan och länkar till mera information.

• Många har blivit bedömda efter en lag som inte fanns när de kom. Den lag som begränsade rättigheterna till asyl antogs sommaren 2016 och tillämpades sedan med retroaktiv verkan, mot alla principer för rättssäkerhet.
Nya lagar och regler 2015 – 2021

• Många var barn när de kom. Enligt 2016 års begränsningslag skulle de inte omfattas av de hårdare reglerna, men detta kringgicks på olika sätt.
Att göra barn utvisningsbara

• Asylprövningarna i både Migrationsverket och domstolarna har varit godtyckliga och kritiserats hårt för bristande rättssäkerhet.
Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättssäkerheten i asylärenden efter 2015

• Den ”gymnasielag” som var avsedd att hjälpa en del av de ensamkommande var helt godtyckligt formulerad och uteslöt många. Den kräver dessutom att man ska få fast jobb inom sex månader efter studentexamen, en omöjlighet även för många svenska ungdomar.
De o(rätt)färdiga gymnasielagarna

• Riskerna för ”återvändare” till Afghanistan har kraftigt underskattats av svenska myndigheter, både före och efter talibanernas maktövertagande sommaren 2021. Fortfarande under hösten 2022 har endast 60% av afghanska asylsökande fått bifall i Sverige. Motsvarande siffra i för övrigt jämförbara EU-länder är 95-99%.
Afghanistan: Varför man flyr och inte kan återvända

• Många av de afghanska medborgarna i Sverige tillhör folkgruppen hazarer, som utsätts för det som många betraktar som början på ett folkmord, något som negligeras av svenska myndigheter.
IBAHRI warns of potential Hazara genocide in Afghanistan and calls for Genocide Convention action by governments

Till detta kommer det paradoxala: Många kan inte utvisas. Sverige har inget utlämningsavtal med Afghanistan. Många andra är statslösa. De finns i Sverige, och det enda rimliga är att de får finnas här lagligt, jobba och bidra till att bygga upp samhället. Detta kan göras möjligt genom politiska beslut.

Så länge situationen är som den är så behövs organisationer som Stöttepelaren för att hjälpa dem till en någorlunda värdigt liv.

Karin Fridell Anter, ordförande

Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!