februari 13, 2021

Boken med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” har fått ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas bokförlag.

Stipendiet härrör från inkomsterna av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas) och ska möjliggöra skrivande kring kris och kriser i samhället. Karin Fridell Anter, Stöttepelarens ordförande, är en av initiativtagarna till boken om den så kallade ”flyktingkrisen”.

Som flyktingaktivist har man mycket erfarenhet och kunskap. Den har förmedlats främst i sociala medier och på hemsidor. I december kom idén – varför inte samla all kunskap i en tryckt bok? Fem redaktörer, alla engagerade som gode män, kontaktpersoner, frivilliga familjehem och hjälpare för framför allt ensamkommande ungdomar, arbetar nu för fullt med boken, tillsammans med ett tjugotal kapitelförfattare.

– Vi ville visa hur stort engagemanget i civilsamhället är, säger Jan Stattin, historiker och huvudredaktör för boken. Men nu blir det mycket om rättssäkerhet. Jag har själv sett de mest horribla beslut där handläggare till och med går emot Migrationsverkets egna regler.

Ett viktigt kapitel handlar om de medicinska åldersbedömningarna. Just nu arbetar en expertgrupp med att granska den metod som Rättsmedicinalverket tog fram.

– Jag skäms över mina kollegor på Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket, som har gjort så mycket fel, säger Ingrid Eckerman, läkare, som redan 2018 granskade kritiken. Jag är rädd att utredningen inte ger tydligt besked. Hälften av ledamöterna är mer eller mindre jäviga, dvs. de har egna intressen av att metoden godkänns.

Karin Fridell Anter påpekar att domstolarna har en viktig roll i rättsosäkerheten.

– Domstolarna borde göra en egen värdering, men det sker sällan. I stället anammar de Migrationsverkets utlåtande utan att motivera sitt ställningstagande. De allra flesta som överklagar får inte ens en muntlig prövning, och rättssäkerheten haltar genom att nämndemännen är partipolitiskt tillsatta.

Andra ämnen som kommer att belysas i boken är de höga självmordstalen bland de unga flyktingarna, barnfamiljernas situation, funktionshindrade barn och flyktingpolitikens betydelse för ojämlikheten i samhället.

En viktig del av boken är att beskriva civilsamhällets stora engagemang.

Stipendiet administreras av Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar.

Redaktionen

Huvudredaktör: Jan Stattin, Gävle. Historiker, lärare. Medlem i Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Kontakt stattin.jan@gmail.com.

Karin Fridell Anter, Uppsala. Arkitekt, forskare. Ordförande för Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar.

Ingrid Eckerman, Stockholm. Allmänläkare. Grundare av Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Solveig Freudenthal, Stockholm. Folkhälsovetare, forskare. Etikkommissionen i Sverige – nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen.

Carin Flemström, Haninge. Socionom, aktiv socialdemokrat. Ordförande för Haninge frivilliga familjehem

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian