november 18, 2017

En bra start för Stöttepelaren – tack vare dig som givare!

Den 26 september bildades föreningen Stöttepelaren och till dags datum har det inkommit 50 000 kr genom 92 medlemmar varav flera har lagt in om stående månadsgivande och det har även skänkts pengar från andra privatpersoner.

För dem som arbetar i föreningen har det lagts ned väldigt mycket arbete på att skapa en välfungerande struktur, timmar av skrivande, samtal och möten. Många nya kontakter har knutits.

Många ungdomar har nåtts av hjälpen på olika sätt, i Stockholm har det bland annat delats ut biljetter till buss och tunnelbana genom föreningen Ängeln och Sparvens omsorg. Det har tankats mobilpengar, matbidrag har delats ut och stöd har getts till tillfälliga övernattningsplatser. Bidrag har även lämnats ut till kläder och skor.

Stöttepelaren har nu fyra lokalgrupper i gång och påbörjat kontakt med ännu fler; Stockholm, Uppsala, Västerås, Helsingborg, Smedjebacken, Ystad, Gävle och en gemensam grupp för Luleå/Piteå/Boden/Älvsbyn, det betyder att föreningen snabbt har fått en spridning från norr till söder!

Privata initiativ har tagits för att samla in pengar till föreningen, till exempel musikeventet Många bäckar små, Soppa & Scen på Dynamo och föreningen har fått sin första sponsor: Lyckans Stenugnsbageri i Sotenäs.

Föreningen och dess styrelse kommer också vara presenterad på Flyktingarnas dag 25 november, Medborgarplatsen i Stockholm, du kan läsa mer om den dagen här: https://flyktingarnasdag.blogspot.se/

Vi i styrelsen har en förhoppning om att fler bidrar med stående överföringar varje månad, om till exempel 2000 personer bidrar med 100 kr i månaden till Stöttepelaren så kommer föreningen ha möjlighet att fördela 200.000 kr till ensamkommande barn och ungdomar bosatta i Sverige, som inte omfattas av andra bidrag. Då kan våra lokalgrupper täcka Sverige och ge ett kontinuerligt stöd och inte bara punktinsatser.  

Välkommen med ditt bidrag!

Den 26 september bildades föreningen Stöttepelaren och till dags datum har det inkommit 50 000 kr genom 92 medlemmar varav flera har lagt in om stående månadsgivande och det har även skänkts pengar från andra privatpersoner.

För dem som arbetar i föreningen har det lagts ned väldigt mycket arbete på att skapa en välfungerande struktur, timmar av skrivande, samtal och möten. Många nya kontakter har knutits.

Många ungdomar har nåtts av hjälpen på olika sätt, i Stockholm har det bland annat delats ut biljetter till buss och tunnelbana genom föreningen Ängeln och Sparvens omsorg. Det har tankats mobilpengar, matbidrag har delats ut och stöd har getts till tillfälliga övernattningsplatser. Bidrag har även lämnats ut till kläder och skor.

Stöttepelaren har nu fyra lokalgrupper i gång och påbörjat kontakt med ännu fler; Stockholm, Uppsala, Västerås, Helsingborg, Smedjebacken, Ystad, Gävle och en gemensam grupp för Luleå/Piteå/Boden/Älvsbyn, det betyder att föreningen snabbt har fått en spridning från norr till söder!

Privata initiativ har tagits för att samla in pengar till föreningen, till exempel musikeventet Många bäckar små, Soppa & Scen på Dynamo och föreningen har fått sin första sponsor: Lyckans Stenugnsbageri i Sotenäs.

Föreningen och dess styrelse kommer också vara presenterad på Flyktingarnas dag 25 november, Medborgarplatsen i Stockholm, du kan läsa mer om den dagen här: https://flyktingarnasdag.blogspot.se/

Vi i styrelsen har en förhoppning om att fler bidrar med stående överföringar varje månad, om till exempel 2000 personer bidrar med 100 kr i månaden till Stöttepelaren så kommer föreningen ha möjlighet att fördela 200.000 kr till ensamkommande barn och ungdomar bosatta i Sverige, som inte omfattas av andra bidrag. Då kan våra lokalgrupper täcka Sverige och ge ett kontinuerligt stöd och inte bara punktinsatser.  

Välkommen med ditt bidrag!

Den 26 september 2017 bildades föreningen Stöttepelaren och till dags datum har det inkommit 50 000 kr genom 92 medlemmar varav flera har lagt in om stående månadsgivande och det har även skänkts pengar från andra privatpersoner.

För dem som arbetar i föreningen har det lagts ned väldigt mycket arbete på att skapa en välfungerande struktur, timmar av skrivande, samtal och möten. Många nya kontakter har knutits.

Många ungdomar har nåtts av hjälpen på olika sätt, i Stockholm har det bland annat delats ut biljetter till buss och tunnelbana genom föreningen Ängeln och Sparvens omsorg. Det har tankats mobilpengar, matbidrag har delats ut och stöd har getts till tillfälliga övernattningsplatser. Bidrag har även lämnats ut till kläder och skor.

Stöttepelaren har nu fyra lokalgrupper i gång och påbörjat kontakt med ännu fler; Stockholm, Uppsala, Västerås, Helsingborg, Smedjebacken, Ystad, Gävle och en gemensam grupp för Luleå/Piteå/Boden/Älvsbyn, det betyder att föreningen snabbt har fått en spridning från norr till söder!

Privata initiativ har tagits för att samla in pengar till föreningen, till exempel musikeventet Många bäckar små, Soppa & Scen på Dynamo och föreningen har fått sin första sponsor: Lyckans Stenugnsbageri i Sotenäs.

Föreningen och dess styrelse kommer också vara presenterad på Flyktingarnas dag 25 november, Medborgarplatsen i Stockholm, du kan läsa mer om den dagen här: https://flyktingarnasdag.blogspot.se/

Vi i styrelsen har en förhoppning om att fler bidrar med stående överföringar varje månad, om till exempel 2000 personer bidrar med 100 kr i månaden till Stöttepelaren så kommer föreningen ha möjlighet att fördela 200.000 kr till ensamkommande barn och ungdomar bosatta i Sverige, som inte omfattas av andra bidrag. Då kan våra lokalgrupper täcka Sverige och ge ett kontinuerligt stöd och inte bara punktinsatser.  

Välkommen med ditt bidrag!