Stöd till ungdomarna

Foto: Sträck ut din hand, Uppsala

Lokalgrupper på ett tjugotal orter i landet förmedlar stödet till ungdomar de har regelbunden kontakt med.

I första hand får ungdomarna bidrag till mat samt kort till kollektivtrafiken. Enstaka gånger kan det bli en natt på vandrarhem, en vinterjacka eller ett par glasögon.

I den mån resurser finns kan det bli aktuellt med juridisk hjälp.

Under det första verksamhetsåret förmedlades drygt en miljon kronor.


Insamling

Insamling av pengar sker på många sätt.

Många av föreningens medlemmar är månadsgivare. En stadig intäkt varje månad underlättar planerandet.

Via facebook bedrivs olika kampanjer, bland annat födelsedagskampanjer.

I samband med demonstrationer och andra aktioner sker insamling med bössa och Swish. Aktionen 17 000 liv – 17 000 blommor kombinerades med insamling.

Försäljning sker i samband med julmarknader och andra lokala evenemang.


Information

Tidningen Dagen 28.6.2018

Information om föreningen och ungdomarnas situation sker via insändare, facebook, personliga kontakter, deltagande i möten och konferenser mm.