Stöttepelaren styrelse

Styrelse
Karin Fridell Anter, ordförande ordforande@stottepelaren.se
Pia Sandqvist, vice ordförande
Fuji Hoffman
Bitti Lindmark
Sigbritt Herbert
Sonja Wiklund


Revisorer
Ingrid Eckerman, medlemsrevisor
Björn Eckerman, extern revisor
Mats Eliasson, ersättare