Finns det plats för mig i världen?

Finns det plats för mig i världen?

Berättelser kring ensamkommande från Afghanistan. Samlade och redigerade av Margareta Söderberg, med bilder av Micke Berg.

Detta är en antologi samlad av Margareta Söderberg, där afghanska ungdomar och svenska hjälpare bidragit. Nedan kan du lyssna till tre korta och en lång uppläsning ur boken samt en intervju med Margareta Söderberg.

Gå vidare:
Om boken
Om Margareta Söderberg
Köp boken
Kontakt med författaren
Stöttepelarens startsida

Margareta Söderberg på Konnsjögården i augusti 2020. Foto Ingrid Eckerman

“Nu sitter han i svenskt förvar” (5 min)

När uppläsningen är publicerad i Stöttepelarens kanal på youtube kommer länk att lägga här.

“Kabul airport” (6 min)

När uppläsningen är publicerad i Stöttepelarens kanal på youtube kommer länk att lägga här.

“När jag läser de här berättelserna” (35 min)

När uppläsningen är publicerad i Stöttepelarens kanal på youtube kommer länk att lägga här.