oktober 1, 2023

Fortsatt insamling nödvändig!

Läget för de unga flyktingar som vi hjälper är nu extra hårt eftersom allting har blivit dyrare. Det märks genom att våra intäkter har minskat under 2023, samtidigt som allting har blivit dyrare. Därför: Stort tack till alla som har skänkt extra mycket pengar under den extremt krisiga perioden i slutet av sommaren! 

Nu har vi fått ett bidrag från MUCF som hjälper oss att täcka de ökade kostnaderna fram till nyår. Det är ett mycket välkommet tillskott som ger oss ett litet andrum. Läget är just nu inte lika akut som tidigare, men vi är fortfarande beroende av privata gåvor och vi vet inte hur vi ska klara nästa år. Så fortsätt gärna att skänka pengar och att hitta andra inkomstmöjligheter. De pengarna kommer att behövas efter nyår!