juni 15, 2023

Anonym konstnär. Bilden hämtad från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hur tänker Migrationsverket när de anser att afghanska medborgare kan återvandra till talibanernas Afghanistan? För att få svar på den frågan har vi granskat ett antal beslut och sammanställt dem i en ny rapport.

Sedan talibanerna tog över Afghanistan i augusti 2021 har många andra europeiska länder stoppat utvisningarna till Afghanistan och i stället gett de asylsökande uppehållstillstånd. I Sverige, däremot, ger Migrationsverket avslag till över hälften av asylsökande män med afghanskt medborgarskap, trots att de inte kan deporteras.

För att förstå hur de svenska myndigheterna resonerar har vi granskat 19 avslag och ett domstolsbeslut för afghanska medborgare under perioden mars 2022 – maj 2023. Vi har också läst EUAA:s landrapport från januari 2023, som Migrationsverkets rättsliga ställningstagande grundar sig på. Landrapporten beskriver ett antal riskprofiler som kan vara grund för flyktingstatus.

Vi fann att termer som vag, allmän, utan djupa reflektioner, detaljfattig, finns i alla de tjugo besluten. Kraven på hur man ska bevisa sin apostati/sexualitet/västernisering är extremt höga och speciellt svåra att uppfylla för personer med kort utbildning.

EUAA betonar att risken för en individ ökar om personen tillhör flera riskprofiler. Men att tillhöra flera riskprofiler är inte tillräckligt för Migrationsverket, då en individuell flyktinggrund krävs för att få sin ansökan beviljad.

När man jämför med EUAA:s rapport är det tydligt att Migrationsverket tolkar indikationerna så snävt som möjligt, och heller inte inkluderar alla faktorer i sina bedömningar. I åtskilliga fall tas ingen hänsyn till situationen i Afghanistan idag, och någon ”framåtsyftande bedömning” görs inte.

Läs hela rapporten: 

Hur bedömer svenska myndigheter risken för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan 2022 – 2023?

Ladda ner rapporten på svenska

How do Swedish authorities judge the risks for returnees from Sweden to Taliban’s Afghanistan 2022 – 2023?

Ladda ner rapporten på engelska  

Författare:

Ingrid Eckerman, grundare av Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren