december 22, 2022

… som har skänkt pengar till Stöttepelaren under 2022. Era gåvor har gjort det möjligt att förse flera hundra unga flyktingar med mat, busskort och ibland också vinterkläder eller annat som var akut nödvändigt.

De har fått nej på sina ansökningar om asyl i Sverige men kan inte utvisas och får – bokstavligen – inte ett öre från stat eller kommun. Vår hjälp är livsviktig.

Ofta hjälper Stöttepelarens volontärer också till med pappersarbete, bokar läkartider och helt enkelt finns där som medmänniskor.

Stöttepelarens verksamhet är helt beroende av era gåvor. Nu när allting blir dyrare skulle vi behöva ge högre bidrag, men tyvärr ser det i stället ut som om vi måste dra ned på hjälpen.

Därför – vi hoppas att ni även under 2023 vill hjälpa oss att hjälpa. Stöttepelaren har inga anställda och alla pengarna går direkt till mat och annat nödvändigt.

Till alla våra kontakter – givare, volontärer och de flyktingar som finns i vårt nätverk önskar vi fina helger, och ett nytt år som inrymmer mera medmänsklighet än 2022.

Stöttepelarens styrelse / Karin Fridell Anter, ordförande

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar