oktober 2, 2022

Stöttepelaregruppen i Uppsala berättar

En kväll i veckan ordnar vi ”Mat & Prat” där vi träffar ungdomar som behöver vår hjälp, ger dem presentkort för att köpa mat och pratar om stort och smått. Dessutom följer vi med på vårdbesök och hjälper ungdomarna med deras asylärenden. Många mår psykiskt dåligt i sin otrygga situation, och vi gör vad vi kan för att stötta dem.

Det är tungt att se smärtan i vissa ungdomars ögon. Den osannolika situation de befinner sig i går ju knappt att ta in ens för dem själva, att de efter sju år här fortfarande inte har uppehållstillstånd. Men vi får innerliga tack från många ungdomar som gör att vi samtidigt känner oss privilegierade att få vara de som hjälper.

Vi i Stöttepelarens lokalgrupp i Uppsala jobbar i samarbete med föreningen Uppsalastödet. På ”Mat & Prat” en kväll i veckan träffar vi många av de unga vi hjälper. 2021 kom totalt 59 unika besökare till dessa träffar och hittills i år 37 unika besökare. Varje månad kommer en eller ett par nya besökare.

Vi köper presentkort i förväg på Willys och ICA till de ungdomar som har rätt till stöd enligt Stöttepelarens regler. Men vi hjälper också de unga på många andra sätt än ekonomiskt.

Ofta är vi flera som känner en ungdom lite grand och har koll på personens situation i stora drag men det brukar vara en eller två av oss som är mer insatt i personens livssituation och ärende hos Migrationsverket och som har mer kontakt med ungdomen. Våra kontakter med ungdomarna, med sms, chatt, telefonsamtal och möten, pågår hela tiden. 

Ganska många av dem vi hjälper har haft lite eller ingen hjälp från civilsamhället tidigare och de har levt i stor utsatthet. Som exempel hjälper vi en ungdom med en intellektuell funktionsnedsättning, med kognitiva förmågor motsvarande genomsnittet i början av lågstadiet. Han levde helt utan stöd under lång tid innan vi fick kontakt. Det har hänt att någon inte kunnat duscha på väldigt länge, att någon inte haft mat att äta på ett par dagar och att tänder ramlat ut. Många har som hemlösa tillbringat sina nätter utomhus, på bussar, i förråd eller trapphus.

I vissa fall har en ungdom en advokat eller jurist som offentligt biträde. Men biträdenas statliga ersättning gäller så få timmar att tiden sällan räcker till för att förklara allt som behövs för ungdomen, inte heller att på djupet hinna sätta sig in i ungdomens asylskäl. Därför behövs vår hjälp ofta även om ungdomen har ett biträde.

Vi läser Migrationsverkets beslut, migrationsdomstolarnas domar och andra handlingar i ärenden. Vi ringer tillsammans med ungdomarna till Migrationsverket och vi besöker Migrationsverkets servicecenter tillsammans med dem. I vissa fall följer vi med när någon ska söka asyl på nytt, vid möten och utredningar hos Migrationsverket och muntlig förhandling i migrationsdomstol. Vi söker upp gratis juridisk rådgivning när det går, vi hjälper de unga att försöka få en bra jurist som offentligt biträde om detta beviljas och vi hjälper dem som vill i kontakten med deras biträde.