september 25, 2022

Tillsammans med ett sextiotal internationella organisationer protesterar Stöttepelaren mot hur afghanska flyktingar behandlas i Europa.

Mot bakgrund av rapporterna från FN, Amnesty och UNHCR kräver vi bland annat att afghanska flyktingar får asyl i Europa. Inga flyktingar ska behöva leva i limbo i lägen när de inte kan utvisas.

Joint statement: One year after the country’s takeover by the Taliban – How did Europe welcome Afghans in need of protection?

European Council of Refugees and Exiles (ECRE) är en sammanslutning av 106 frivilligorganisationer från 39 europeiska länder. Syftet är att skydda och främja rättigheter för flyktingar, asylsökande och andra tvångsförflyttade i Europa och i Europas externa politik. Sekretariatet finns i Bryssel.