maj 16, 2022

Trots nytt bidrag från MUCF behövs fortsatta bidrag från givarna.

Även i år får Stöttepelaren bidrag från myndigheten MUCF för stöd till människor som riskerar att drabbas extra hårt av coronapandemin. Tack vare dessa pengar kan vi fortsätta vårt stöd på ungefär samma nivå som förra året. De människor vi stödjer får inga bidrag från stat eller kommun, och det vi kan erbjuda är till och med mindre än Migrationsverkets dagpenning på 61 kronor. Men ändå något – och i många fall avgörande för den som annars skulle tvingas vara både hemlös och hungrig.

För att vi ska kunna hjälpa de utsatta unga människorna behöver vi också få in fortsatta gåvor från snälla givare. Gåvorna till Stöttepelaren har minskat nu när det finns så många andra krigsflyktingar som behöver hjälp – men behoven har inte minskat. Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan har många av de vi hjälper sökt ny prövning hos Migrationsverket. Men besluten dröjer, Migrationsverket är upptaget av de många ukrainska flyktingarna och de asylsökande som varit här i många år hamnar återigen långt ned i turordningen. Låt oss hjälpa dem att klara sig under tiden, och att inte förlora hoppet!