mars 15, 2022

Karin Fridell Anter talar på MR-dagarna i Göteborg december 2021. Foto Jan Kwarnmark.

Efter Stöttepelarens årsmöte den 8 mars 2022 har jag fått förnyat förtroende som föreningens ordförande och vill passa på att presentera mig själv. Jag är pensionerad färgforskare, bor i Uppsala och är en av redaktörerna för boken ”Den onödiga flyktingkrisen”.

Hösten 2017, när vi startade föreningen Stöttepelaren, anade vi inte att våra insatser skulle behövas så länge. Men utöver alla rättsosäkra utredningar och godtyckliga beslut har själva tiden blivit ett jättestort problem, både för flyktingarna själva och för oss som försöker stötta dem.

Den nedbrytande väntan för en 15-åring som hinner bli 17 innan han ens kallas till Migrationsverket för intervju. Migrationsverkets långsamhet i att ge beslut till gymnasielagsungdomarna, som gör att de två-åriga anställningskontrakt som krävs har hunnit krympa till ett och ett halvt år när beslutet väl kommer – med resultat att ungdomen får avslag. Eller femton månaders väntan på att få komplettera en intervju som fick lov att avbrytas på grund av tidsbrist.

En väntan som liknar tortyr. För flyktingen handlar det om liv och död, om en limbo-tillvaro utan trygghet, om rätten att försörja sig. För oss som vill hjälpa handlar det om utnötning av vår kraft, om ständig oro och om en allt mer urholkad privatekonomi.

Och nu: Oviss fördröjning av alla ärenden, eftersom all Migrationsverkets kapacitet går åt till att ta hand om de nya flyktingarna från kriget i Ukraina.

Naturligtvis ska krigsflyktingarna få all hjälp! Men det gäller också de ”gamla” flyktingarna, de som kom 2015 eller ännu tidigare och som fortfarande inte har fått möjlighet att börja bygga sina liv i Sverige. Det enda rimliga är att de snarast får permanenta uppehållstillstånd, och att riksdagen och myndigheterna kan lära av alla misstag så att de nya flyktingarna slipper samma nedbrytande behandling.

Och under tiden – Stöttepelaren fortsätter att hjälpa hundratals unga människor som annars inte skulle ha mat för dagen. Vi, och de, är tacksamma för varje bidrag!

Karin Fridell Anter, ordförande

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar