december 16, 2021

Bild: Stöttepelarens monter på MR-dagarna 6-7 december 2021.

Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter och grundaren av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Ingrid Eckerman tog i december 2020 initiativ till att samla några av civilsamhällets nätpublicerade texter till en liten bok, med syftet att texterna skulle finnas tillgängliga för framtida forskning.

Med hjälp av projektmedel och en utökad redaktion växte projektet. Ryktet spred sig, och allt fler ville bidra. Arbetet under våren och sommaren var intensivt. Till att börja med startades en hemsida onodigaflyktingkrisen.se där det preliminära materialet lades ut. Lagom till sommaren kom ett temanummer ”Den onödiga flyktingkrisen” av Ordfront Magasin ut.

I oktober fanns den där, den 528 sidor tjocka boken ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021”, utgiven på Migra förlag i samarbete med Stöttepelaren. Ett femtiotal författare och cirka tio illustratörer har bidragit till projektet, förutom översättare, korrekturläsare och förlagsredaktören.

Bokens tyngdpunkt ligger på att beskriva rättsosäkerheten i asylprocessen, med utgångspunkt från det författarna erfarit då de stött ensamkommande ungdomar. Effekterna av den nya asylpolitiken beskrivs, bland annat den psykiska ohälsa som drabbat ensamkommande. Dessutom beskrivs de enormt stora insatser som civilsamhället gjort – och gör – för flyktingarna.

Redan före sommaren presenterades boken vid ett webinarium på Arena Idé. Under hösten har den presenterats på ett stort antal små och stora boksläpp över hela landet. Den har tagits emot mycket väl av civilsamhället, som beskrivit den som en viktig vitbok. Första upplagan började snabbt sina, och en andra upplaga fick beställas.

Föreningen Stöttepelarens roll har varit att administrera de bidrag och stipendier som projektet fått, betala räkningar samt stå för bokningar och annan administration och hålla ordning på ekonomin. Dessutom står Stöttepelaren för försäljningen av boken och tidskriften, och får därför behålla en del av inkomsten.

På de flesta boksläppen har funnits med ett urval av Stöttepelarens böcker, gåvokort mm. till försäljning, tillsammans med flygblad.

Läs mer: onodigaflyktingkrisen.se  

Kalendariet https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/09/10/kalendarium/

Författare: Ingrid Eckerman, redaktör för ”Den onödiga flyktingkrisen” och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!