september 14, 2021

Hösten kan mötas med MUCF:s stöd i ryggen.

Pandemin pågår fortfarande och har lett till att allt fler ungdomar behöver Stöttepelarens hjälp. De får inte de jobb de annars skulle ha fått, de har tvingats flytta för att inte dra hem smitta till värdfamiljer i riskgrupp, de släpps ut ur förvar för att de inte kan utvisas och hamnar bokstavligen i ”ingenting” och de får allt svårare att fly från Sverige till andra länder. Den aktuella situationen i Afghanistan och beslutet att stoppa utvisningar dit gör att ännu flera släpps ut ur förvar – till en situation utan försörjning och bostad.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) utlyste i somras en andra omgång bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021. Stöttepelaren fick ytterligare 400 000 kr. Pengarna behövs. I slutet av 2020 delade vi ut ungefär 150 000 kr per månad till de behövande. Under de åtta första månaderna 2021 har vi delat ut i snitt närmare 200 000 kr per månad.

Utöver pengarna från MUCF måste vi även fortsättningsvis dra in minst lika mycket i månaden. Våra generösa givare får inte förtröttas, vi måste hålla i och hålla ut och fortsätta hjälpa dessa ungdomar!

MUCF delade ut 85 miljoner kronor i denna andra omgång. Återigen har bland andra Stadsmissionerna, Röda Korset, Svenska kyrkan, Rädda Barnen m.fl. har fått stora bidrag, och lokalgrupperna uppmanas till aktivt samarbete.

Nedan kan ni se de organisationer som fått störst bidrag i denna omgång:

  • Sveriges Stadsmissioner, 27 000 000 kronor
  • Svenska Röda Korset, 17 000 000 kronor
  • Trossamfundet Svenska kyrkan, 6 200 000 kronor
  • Equmeniakyrkan nationella enheten, 6 000 000 kronor
  • Hela Människan, 5 000 000 kronor
  • Rädda Barnen, 3 140 000 kronor
  • KFUK-KFUM Sverige, 3 000 000 kronor

Hela listan finns hos MUCF Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Författare: Ingela Nordin, Kassör kassor@stottepelaren.se