maj 5, 2021

Stöttepelaren får coronabidrag från MUCF

Stöttepelaren får även för 2021 ett coronabidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Pandemin har lett till att allt fler ungdomar behöver vår hjälp. De får inte de jobb de annars skulle ha fått, de har tvingats flytta för att inte dra hem smitta till värdfamiljer i riskgrupp, de släpps ut ur förvar för att de inte kan utvisas och hamnar bokstavligen i ”ingenting” och de får allt svårare att fly från Sverige till andra länder.

För att möta de ökade behoven har Stöttepelaren fått ett bidrag på 55 000 kr per månad under 2021. Det ger föreningen en möjlighet till stabilitet i verksamheten under året. Ett mycket välkommet tillskott – men vi måste dra in ännu mycket mera.

Under 2020 ökade behoven dramatiskt. Vi delade i början av året ut i snitt 100 000 per månad medan det i slutet av året ökat till 150 000. Under första kvartalet 2021 har vi delat ut närmare 160 000 kr i månaden.

Utöver pengarna från MUCF måste vi alltså dra in minst lika mycket i månaden som vi gjorde förra året vid samma tid.

Våra generösa givare får inte förtröttas, vi måste hålla i och hålla ut och fortsätta hjälpa dessa ungdomar! 

Vi uppmanar nu våra lokalgrupper att aktivt samarbeta med andra organisationer som fått coronabidrag från MUCF. Bland andra har Svenska kyrkan, Stadsmissionerna, Röda korset, Frälsningsarmén och Katolska kyrkan fått stora bidrag. 

2021 beviljas bidrag på 58 miljoner kronor till följande 18 organisationer: 

Convictus, 1 700 000 kr 
Equmeniakyrkan nationella enheten, 1 500 000 kr 
Frivilligorganisationen Agape, 1 350 000 kr 
Frälsningsarmén, 8 000 000 kr 
Föreningen Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus, 930 000 kr 
Förenade Islamiska Föreningar, 3 000 000 kr 
Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kr 
Hela Människan, 4 000 000 kr 
Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 3 000 000 kr 
Läkare i Världen, 3 835 000 kr 
Ny Gemenskap, 1 500 000 kr 
Räddningsmissionen, 925 000 kr 
Stöttepelaren, 660 000 kr 
Svenska Röda Korset, 8 000 000 kr 
Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kr 
Talita, 100 000 kr 
Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, 3 000 000 kr 
Trossamfundet Svenska kyrkan, 5 000 000 kr 

https://www.mucf.se/18-organisationer-far-bidrag-till-insatser-socialt-sarskilt-utsatta-manniskor