april 9, 2021

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021.

Detta är namnet på ett bokprojekt som består av en hemsida, ett temanummer av Ordfront Magasin nr 3-2021 samt en 500 sidor tjock bok som kommer i oktober 2021.

Fram till den 15 september står projektet för portot vid beställning av Ordfront Magasin och förbeställning av boken. Beställningen görs till info@onodigaflyktingkrisen.se. Glöm inte uppge adress dit de ska skickas!

Med projektet vill vi dels föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och dels visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Vi vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

De ungefär 50 författarna är jurister, forskare och företrädare för olika organisationer inom civilsamhället. Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter ingår i redaktionen och har bland annat skrivit om rättsosäkerhet och nya gymnasielagen.

Den tryckta boken ges ut i samarbete mellan Migra förlag och Stöttepelaren. Den kommer ut hösten 2021 och kommer, liksom Ordfront Magasin, att säljas via Stöttepelarens butik.

Bokens kapitel är samlade under rubrikerna:

1. Varför den här boken behövs

2. Brytpunkten 2015

3. Om Afghanistan

4. Den ihåliga rättssäkerheten

5. Effekter av den nya politiken

6. Civilsamhällets engagemang