april 9, 2021

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021.

Detta är namnet på den digitala bok som nu finns publicerad på https://onodigaflyktingkrisen.se/

Med denna bok vill vi dels föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och dels visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Vi vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

De ungefär 20 författarna är jurister, forskare och företrädare för olika organisationer inom civilsamhället. Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter ingår i redaktionen och har bland annat skrivit om rättsosäkerhet och nya gymnasielagen.

Boken kommer ut i tryckt form hösten 2021 och kommer då att säljas via Stöttepelarens butik.

Bokens kapitel är samlade under rubrikerna:

1. Varför den här boken behövs

2. Brytpunkten 2015

3. Om Afghanistan

4. Den ihåliga rättssäkerheten

5. Effekter av den nya politiken

6. Civilsamhällets engagemang