juli 15, 2020

Vi ser ökat behov av hjälp till vår målgrupp.

Stöttepelaren är medlem i FARR, Flyktinggruppernas Riksråd. FARR:s tidskrift Artikel 14 presenterar i nr 1 2020 (juli) resultatet av en enkät till medlemsgrupperna. Man frågar hur gruppernas verksamhet påverkats av rådande Coronasmitta och de restriktioner och politiska förändringar som följt i dess spår. Stöttepelaren är en av de grupper som citeras, och svarar så här:

 • Ungdomar som inte längre får skollunch, som för många var dagens enda mål mat.
 • Ungdomar som bor hos personer i riskgrupp och antingen måste kraftigt inskränka sina egna liv eller flytta därifrån, och kanske inte ha någon annanstans att bo.
 • Svårigheter att sköta skolan på distans när man inte har någonstans att bo, och när man inte kan arbeta på skolans datorer och inte har någon egen.
 • Rädsla och ibland faktisk sjukdom hos hemlösa ungdomar, risk för smitta på härbärgen och om man sover i tunnelbanan eller liknande.
 • Människor som släpps ut ur förvar hamnar bokstavligen i ”ingenting” – utan mat, utan pengar, utan bostad och med osäkerhet om ifall man själv är smittad om sjukdomen funnits på förvaret.
 • Dubbla slag mot dem som har TUT enligt nya gymnasielagen. Dels får de svårare att klara sin examen inom studieplanens tid, dels är det nu ännu mycket svårare att få ett fast jobb inom 6 månader efter examen.
 • Ungdomar som har kunnat försörja sig genom timanställning i t.ex. restauranger har blivit av med jobben, får ingen a-kassa och står därmed utan försörjning.
 • Problem för ungdomar som blivit deporterade eller rest ”frivilligt” för att sedan kunna återvända med ordnade jobb i Sverige. Deras jobb går om intet och/eller de har inte möjlighet att resa till Sverige och de väntande jobben. De är fast i limbo i ”hemlandet”.
 • Omöjligt att fly vidare till andra länder i Europa och söka asyl där.
 • Omöjligt att korsa gränser mellan ”hemlandet” och grannländer, och därmed kan man inte ens nå de svenska myndigheter som ska bistå vid arbetskraftsinvandring eller (i sällsynta fall) anhöriginvandring.
 • I och med att ”hemlandet” inte tar emot deportationer pga. corona så blir allt fler fast i Sverige utan uppehållstillstånd och utan pengar. De får inte vara i Sverige och de kan inte utvisas.

Dessutom:

 • Ökad oro bland ungdomar som inte vet hur deras anhöriga i hemländerna kan klara krisen.
 • En del ungdomar upplever att omgivningens misstänksamhet / avståndstagande / rasism har ökat på grund av deras asiatiska utseende.

Ge ett bidrag!
Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar