juli 14, 2020

Stöttepelaren fick bidrag från MUCF på grund av coronaepidemin.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fördelat 50 miljoner kronor till stöd för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Av 231 sökande organisationer var det 17 som fick bidrag. Stöttepelaren är en av dessa och fick 236 000 kronor. Bidrag gick även till bland andra Sveriges Stadsmissioner, Svenska Röda Korset och ett antal kristna och muslimska organisationer.

– Vi har fått in flera ansökningar till verksamheter som är väldigt bra och som riktar sig till olika utsatta grupper i samhället. Vi har prioriterat så att statsbidraget ska kunna göra så stor nytta som möjligt. Bidragen går framför allt till organisationer som hjälper människor med basala behov som utdelning av mat, en sovplats för natten, rena kläder och att kunna få ta en dusch, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Vi som arbetar med Stöttepelaren är tacksamma över att med hjälp av dessa pengar kunna tillgodose de utsatta ungdomarnas behov lite bättre. Men det räcker inte på långa vägar, och vi hoppas därför att Stöttepelarens givare fortsätter att vara generösa och att fler väljer att genom oss stödja de ungdomar som annars inte ens har mat för dagen.

Läs mer!

Stöttepelaren tas upp som ett exempel när bidraget utvärderas. Rapporten kan laddas ner här. Se sid. 17 och 26!