maj 20, 2020

Radiohjälpen hjälper oss att hjälpa!

Många av de ensamkommande ungdomarna hör till dem som drabbas extra hårt av coronapandemin. För dem som går i gymnasiet är skollunchen ofta dagens viktigaste eller kanske till och med enda mål lagad mat. När undervisningen sker på distans förlorar de den möjligheten.

Ett annat problem är hemlösheten. Hur ska man kunna skydda sig från smitta när man inte har ett hem eller ens en plats där man kan tvätta sig ordentligt? Hur ska man kunna sköta skolan på distans från en parkbänk eller i tunnelbanan? Dessutom blir ännu fler hemlösa när de inte längre kan bo kvar hos värdfamiljer som är gamla eller på annat sätt tillhör riskgrupper. Många ungdomar väljer själva att flytta för att inte dra hem smittan – men vart ska de ta vägen?

Stöttepelaren har fått ett bidrag från Radiohjälpens insamling till coronadrabbade för att hjälpa utsatta ungdomar med matpengar och hjälp att tillfälligt hyra in sig hos andra. Pengarna har delats ut till sju av Stöttepelarens lokalgrupper som ser till att de kommer till bästa nytta.

Vi tackar Radiohjälpens givare för den möjligheten, och vill samtidigt påminna om att behoven är ännu mycket större än det som vi just nu kan hjälpa till med. När skolorna stänger kommer ännu flera att behöva matpengar, och vi hoppas på fortsatt generösa bidrag från alla Stöttepelarens vänner.

Se listan på alla som fick bidrag!

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar