april 10, 2020

Tillagning av boulani, bröd fyllda med potatisröra. Billiga ingredienser men kräver ett kök för tillagningen.

Papperslösa skolungdomar får ingen skollunch under coronakrisen.

Den 18 mars blev jag intervjuad i ”Eftermiddag i Radio P4 Stockholm” av Karin Adelsköld. Här är en utskrift av det jag hade tänkt säga – även om jag sedan inte hann med allting.

Igår gick ni ut och bad människor som jobbar hemma att skänka sin lunch till bättre behövande, varför det?

När skolorna stänger och eleverna ska jobba hemifrån går de miste om sin skollunch. För många är detta det enda ordentliga mål mat de får på hela dagen.

Den grupp vi i Stöttepelaren jobbar med är unga människor som kommit till Sverige som asylsökande. Idag har de varken trygghet, bostad och pengar, men många går ändå i skolan och hoppas på att få en ny prövning av sin asylansökan.

De sover hos kompisar, eller i värsta fall på gatan eller i tunnelbanan.

Vi och andra hjälporganisationer försöker hjälpa till med pengar till det allra nödvändigaste. Men det räcker inte på långa vägar.

Nu i coronatider är stänger dessutom flera volontärverksamheter. Ungdomarna har ingenstans att sova, ingenstans att sköta sin hygien. Och ingen mat. Blir de sjuka har de ingenstans att ta vägen.

Hur viktig är det här målet med skolmat för en ung papperslös?

De som är papperslösa har bokstavligen inga pengar. Skolmaten får fungera som frukost, lunch och middag.

Skolmaten är viktig även för dem som väntar på uppehållstillstånd och får ett litet bidrag från Migrationsverket, 1 800 kronor per månad.

Hur ser det ut i Stockholm just nu?

Vi har kontakt med ungefär 100 papperslösa ungdomar. Vi hjälper dem med SL-kort, telefonladdningar och lite matpengar.

Tyvärr blir de flera. Det finns ungdomar som har gått i skolan och som nu får reda på att deras utbildning inte godkänns för förlängt uppehållstillstånd. Den nya gymnasielagen är fruktansvärt snårig och varken skolorna eller ungdomarna har förstått hur den skulle tolkas.

Ännu värre blir det när många går ut gymnasiet och sedan misslyckas med att få fast jobb. De kommer att ramla ut i ingenting. Kravet på fast jobb inom sex månader efter gymnasieexamen är snart sagt omöjligt även för svenskfödda ungdomar, ännu svårare nu i coronatider.

Hitintills är det många ungdomar som har flytt vidare till Frankrike och också lyckats få asyl. Frankrike har en mer human asyllagstiftning än Sverige. Men nu är den vägen också stängd, på grund av corona.

Mitt i allt elände finns en väldig solidaritet mellan ungdomarna. De som har lite pengar hjälper dem som har inget. Men behoven är enorma.

Vad kan man göra för att hjälpa?

Bidra med pengar som vi kan slussa vidare. Stöttepelarens volontärer känner ungdomarna och vet vilka som behöver hjälp.

Och även annat: Kläder, smartphones. Det är jätteviktigt för ungdomarna att kunna koppla upp sig på nätet via WiFi.

Om ni vill hjälpa – sök på nätet efter Stöttepelaren. Vi har en hemsida och en facebooksida, och där finns swishnummer och kontaktuppgifter.

Karin Fridell Anter, ordförande Stöttepelaren ordforande@stottepelaren.se

Intervjun finns att lyssna på ca. 1 tim 6 minuter in i programmet.

Ge ett bidrag:
Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar