februari 1, 2020

Föredrag och diskussion om Afghanistan, flyktingungdomarna och det ”rättssäkra” Sverige.

Bjud in en representant för Stöttepelaren till din förening, studiecirkel, skola eller församling, eller arrangera ett offentligt seminarium!

Vi kan visa en aktuell powerpointpresentation, svara på frågor och tipsa om litteratur och andra informationskällor.

För detta tar vi ett arvode som anpassas efter vad ni kan betala, och gör insamling och säljer böcker till förmån för Stöttepelaren.

Kontakt Karin Fridell Anter ordforande@stottepelaren.se