augusti 17, 2019

Situationen för de ensamkommande – en uppdatering sommaren 2019.

Karin Fridell Anter

Vid föreningens första årsmöte 18 maj övertog jag ordförandeklubban från Jörgen Hermansson. Det känns hedrande att få ansvaret för en så dynamisk förening!

Hemsidan har blivit lidande det senaste året, av brist på mänskliga resurser. Vi prioriterar alltid människor framför administration.

Men nu när vi ser fram emot en ny hemsida är det dags att uppdatera situationen för de ensamkommande ungdomarna med afghansk bakgrund.

Till att börja med kan vi konstatera att de flesta ensamkommande inte längre är barn. Har de inte fyllt 18 år så har de räknats upp i ålder. Dock återstår cirka 1000 ungdomar som ännu är under 18 år men som troligen får sin kallelse till återvändarsamtal då de blir 18 år gamla.

Sommaren 2018 började den nya gymnasielagen att gälla. Många ungdomar hamnade i limbo utan bostad eller försörjning i väntan på att de fick sina uppehållstillstånd under hösten. Det var ungefär 6 500 som fick bifall och som nu snart ska ansöka om förlängning. Vi vet inte hur många som inte kommer att klara kraven, det vill säga har kommit in på en skola som godkänns av Migrationsverket.

Ungefär 9 000 ungdomar omfattas inte av gymnasielagen. Kanske något tusental befinner sig på gatorna i Paris. Ytterligare några hundra har utvisats till Afghanistan. Gissningsvis finns mellan 7 000 och 8 000 utan uppehållstillstånd i Sverige. Det är inte ett brott för en före detta asylsökande att stanna i Sverige.

Var finns de? Hemma hos vanliga svenskar – det är inte heller ett brott att gömma flyktingar. Hos sina kompisar. Under broarna. Många lyckas fortsätta sin skolgång. En del befinner sig på vägen till Paris.

Gränspolisen tar allt fler, men det kommer ta många år att rensa landet från de ensamkommande. Vi hoppas på en ändring av den politiken, så att de får stanna som fullvärdiga medlemmar i Sverige, där de tillbringat en stor del av sin tonårstid. Men just nu är vår uppgift att hjälpa dem att överleva.

Sammanfattningsvis kan vi se att Stöttepelaren har en viktig uppgift att fylla under många år framåt, om vi vill att ungdomarna ska få en mänsklig behandling och att risken för att de hamnar i kriminalitet, drogbruk eller prostitution ska vara liten.

Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren

Läs mer: 9 000 papperslösa afghanska ungdomar blir kvar i Sverige 3.5.2019


Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar