mars 20, 2018

Det förlorade folket

Kanske var de förlorade redan innan de kom hit.
Kanske förlorades några på vägen.
Någon blev skjuten i bergen
medan nästa drunknade i havet,
någon blev hotad att återvända
till landet där han redan var förlorad

Kanske förlorade de redan innan de föddes
av fel mor, i fel land.
I landet där kriget inte har ett slut.
I landet där den som önskade frihet redan förlorat kriget.

Det förlorade folket
är en fotboll som sparkas på av andra.
De förflyttas från plats till plats
från hopp till förtvivlan
tills luften tagit slut.

Om de nu inte förlorades innan dess
medan de fortfarande orkade andas.
Där de som hamnade på gatan
tvingades in i prostitutionens träsk,
i drogernas dimma,
i kriminalitetens avgrund.

De som ännu inte gått förlorade
flyr från vårt land,
där humanism ersatts av värderingar
som styrs av rasism och nazism,
till andra länder där de är lika förlorade.

Andra går förlorade i gränspolisens händer,
Tvingade tillbaka till landet där de förlorade från början.

#jagvillattdustannar

Ur socialdemokraternas valmanifest 2014

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.
Sverige är ett bra land, men något håller på att gå sönder.
……………………………………………………………………………
EN RÄTTVIS VÄRLD ÄR MÖJLIG.
Sveriges röst för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter
ska åter höras i världen. Vi vill göra mer för att sprida
demokrati och frihet i världen. Vi tror på politikens
möjligheter att åstadkomma förändringar, också över
nationsgränserna.

Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt land.
Alla ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl.

SVERIGE SKA ÅTER BLI EN STARK RÖST I VÄRLDEN
FÖR FRIHET, FRED, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SOLIDARITET.

Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet
kränks”.

Så gick det med de valöftena …

/Minna Blom, sekreterare  för Stöttepelaren

Mar 20, 2018