februari 19, 2018

”Don’t send Afghans back!”

Stöttepelaren var representerad på demonstrationen ”Don’t send Afghans back”  i Stockholm söndagen den 18 februari, som var en av de 47 demonstrationerna som hölls över hela Europa under helgen. Demonstrationen i Stockholm anordnades av Ung i Sverige. Under dagen delade representanter för Stöttepelaren ut flygblad och samlade in gåvor i insamlingsbössorna. Resultatet för dagen blev totalt 10 400 kr, något som vi är är mycket glada och stolta över. Det är fantastiskt att det finns medmänniskor som förstår hur stort behovet är hos dessa utsatta ungdomar. Fantastiskt att så många väljer att se dessa ungdomar som en välkommen resurs i vårt samhälle! Tack! Föreningen Stöttepelarens kassör Karin Fridell Anter var en av de många och fantastiska talarna under dagen. Hennes tal kan du läsa här:

”Jag är här som representant för föreningen Stöttepelaren. En förening som inte skulle ha behövts om den svenska staten hade tagit sitt ansvar gentemot de många tusen ungdomar som kom hit under 2015.  

Det juridiskt riktiga när man välkomnar 35 000 ensamkommande ungdomar är att ge den en rättsäker asylprocess. Det ekonomiskt rimliga är att se dem som en välkommen resurs i vårt samhälle, unga människor som inte vill någonting hellre än att lära sig ett yrke och börja jobba. Det medmänskligt självklara är att inte utvisa dem till ett land i krig och kaos utan låta dem få trygghet i Sverige.

Men den svenska staten har lagt både rättsäkerhet och medmänsklighet åt sidan och bryr sig inte ens om ekonomin, som annars brukar ses som det viktigaste av allt. Riksdagspartierna överbjuder varandra i att intensifiera jakten på papperslösa, bygga flera förvar, öka antalet utvisningar – och de ensamkommande ungdomarna framställs som lögnare och potentiella terrorister och våldsverkare.

Resultatet blir att tusentals ungdomar har förlorat allt stöd från samhället. De får inte fullfölja sina halvfärdiga utbildningar, de måste lämna sina hem och de har inga pengar ens till mat. Och de har ingen trygghet. Ändå stannar de i Sverige, för att resa till Afghanistan är ett ännu mycket värre alternativ.

Här på torget finns säkert många ungdomar i den situationen, ungdomar som behandlas som avskräde av den svenska staten, Ännu flera riskerar att hamna i samma situation. Den enda varaktiga lösningen är förstås att låta dessa ungdomar – att låta er – stanna i Sverige. Men under tiden – hur ska alla dessa ungdomar kunna leva?

Det är för deras skull – för ER skull – vi har bildat Stöttepelaren. Vi samlar in pengar och fördelar till de ungdomar som annars skulle ha bokstavligen ingenting. Vi är en inregistrerad förening med styrelse och revisorer, och vi har ett tiotal lokalgrupper som har kontakt med ungdomar.

Pengarna kommer mest från privatpersoner som tar på sig det ansvar som samhället har smitit ifrån. Från spelmanslagets fest, från skolklassens försäljning av luciafika, från gåvobrev som fått utgöra julklappar. Eller från människor som varje månad avstår små eller stora summor för att hjälpa de utsatta ungdomarna.

Varje krona kommer till nytta. Vi köper busskort och telefonkort, matkassar och medicin och vi betalar tillfälliga övernattningsrum så att de hemlösa kan få sova en hel natt och ta en varm dusch. Behoven är enorma, och hur gärna vi än vill så kan vi inte hjälpa alla som behöver vår hjälp.

Så därför – era insatser behövs! Lägg en slant i bössorna som går runt här på torget, eller swisha, eller ännu hellre: Bli månadsgivare! Ni kan prata med mig eller med någon annan stöttepelare vid vår banderoll, så kan vi också berätta hur man blir medlem. Och ni kan hitta oss på nätet – www. stottepelaren.se.” 

På fotot kan du se en hängiven stöttepelare: Ingrid Eckerman, intiativtagare till fb-gruppen Stoppa utvisningarna av Afghanska ungdomar

Ingrid Eckerman samlar bidrag till Stöttepelaren