Juridisk hjälp


Personer som har fått slutgiltiigt avslag på sin asylansökan har möjlighet att anmäla verkställighetshinder, om nya förhållanden uppkommit som förhindrar deportation. Vi erbjuder visst ekonomiskt stöd för juridisk hjälp med detta, i första hand genom att anlita jurister som kan ge råd till frivilliga som skriver dokumenten.