Situationen för ensamkommande barn och ungdomar

De ensamkommande barn och ungdomar som kommit till Sverige senaste åren får ofta avslag på sina asylansökningar, och många väljer då ändå stanna i Sverige och leva gömda. Många av dem riskerar utvisning till Afghanistan, ett land i stor humanitär kris både när det gäller individers säkerhet men även pågrund av brist på mat och arbete.  Många av dessa ensamkommande har inte heller bott i Afghanistan utan i närliggande länder såsom Iran och Pakistan, dit deras familjer tidigare flytt. 


Många barn har skrivits upp i ålder för att därmed kunna utvisas som om de vore vuxna. Bland de unga som blivit åldersuppskrivna har hela 87 procent fått avslag i år (2017).

Tidigare har personer utan uppehållstillstånd ändå fått mat och tak över huvudet via Migrationsverket. En ny lag infördes 2016, som satte stopp för det och socialtjänsten har ingen skyldighet att erbjuda någon form av nödbistånd. Enligt hjälparbetare har detta gjort att ännu fler nu lever på gatan utan någonting, och de blir fler och fler.

Väl på gatan, ute i kylan så har barnen och ungdomarna inget att äta. Ingen trygg plats att sova. Ingenstans att tvätta sina kläder. Det leder till  stor utsatthet: kriminalitet, försäljning av droger, och prostitution. 

Anser du att detta är fel så stöd oss!