Situationen för ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar som kommit till Sverige senaste åren har det ofta väldigt tufft i Sverige. Många av dem riskerar utvisning till Afghanistan, ett land i stor humanitär kris både när det gäller individers säkerhet men även på grund av torka, brist på mat och arbete. Många av dessa ensamkommande har inte heller bott i Afghanistan utan i närliggande länder såsom Iran och Pakistan, dit deras familjer tidigare flytt. Många omfattas inte av normala bidragssystem, till exempel de som omfattas av gymnasielagen men som hamnat mellan stolarna i väntan på beslut. De som får uppehållstillstånd för gymnasielagen omfattas inte heller av etableringssystemet, varvid de unga automatiskt inte har rätt att få hjälp med boende


Många barn har skrivits upp i ålder för att därmed kunna utvisas som om de vore vuxna. Bland de unga som blev åldersuppskrivna 2017 har hela 87 procent fått avslag.

Tidigare har personer utan uppehållstillstånd ändå fått mat och tak över huvudet via Migrationsverket. En ny lag infördes 2016, som satte stopp för det och socialtjänsten har ingen skyldighet att erbjuda någon form av nödbistånd. De som är tillståndssökande genom gymnasielagen kan få dagsbidrag genom socialtjänsten men en del kommuner väljer att inte stötta genom ekonomiska bidrag och många gånger så får inte de unga rätt dokument från Migrationsverket för att socialtjänsten ska godkänna biståndet. Enligt hjälparbetare har detta gjort att ännu fler nu lever på gatan utan någonting, och de blir fler och fler.

Väl på gatan, ute i kylan så har barnen och ungdomarna inget att äta. Ingen trygg plats att sova. Ingenstans att tvätta sina kläder. Det leder till  stor utsatthet: kriminalitet, försäljning av droger, och prostitution. 

Anser du att detta är fel så stöd oss!