Samarbete

Föreningen Stöttepelaren samarbetar med:

-Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar
-Ängeln och Sparven, ett integreringsprojekt i Botkyrka kommun

Föreningen Stöttepelaren är en helt ny organisation. Vi söker just nu fler samarbetsorganisationer som är beredda att förmedla bidragen men även stödja oss i kampen att få fler medlemmar och ekonomiska bidragsgivare.

Sponsorer:
Lyckans Stenugnsbageri i Hunnebostrand  
http://stenugnsbageri.se/

Är du eller den organisation som du företräder intresserad? Kontakta oss: info@stottepelaren.se

Andra stöd
När man är ensam och utsatt så är det inte lätt att veta var man ska vända sig för att få hjälp. Föreningen Stöttepelarens stöd sträcker sig enbart till att vara ett ekonomiskt stöd genom kontaktpersoner i olika regioner och städer, till papperslösa ungdomar. Många vänder sig till föreningen i andra frågor som tyvärr inte ingår i föreningens arbetsområde. För dig som behöver stöd och hjälp i andra frågor se vidare här:

https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/organisationer.html


Tack till Ulf Klarén för logotyp!