Punktinsatser

I vissa fall kommer även bidrag betalas ut till punktinsatser som föreningens styrelse anser vara av betydelse. Det kan handla om bidrag för resor av betydande vikt och oförutsedda händelser som kan leda till att de ensamkommande ungdomarnas liv förbättras.