Vill du bli medlem eller stötta föreningens Stöttepelarens arbete?

Genom att bli medlem i Föreningen Stöttepelaren bidrar du till att ett barn eller en ungdom som etablerat sig i Sverige ska kunna fortsätta leva här. Ditt bidrag betalas ut i form av ett försörjningsbidrag eller som hjälp till advokatkostnader eller andra punktinsatser. Medlemsavgiften är minst 200 kr per kalenderår. Alla bidrag är välkomna och mottages med stor tacksamhet! 


Medlemsavgiften betalas till

bankgiro 5228-2381

swish: 123 583 19 04Om du är med i facebook, ange ditt facebooknamn vid inbetalning. Du får då tillgång till en medlemssida där styrelsen rapporterar om föreningens verksamhet.  Om du inte är med i facebook, ange avsändare på annat sätt.BLI MÅNADSGIVARE!

Lägg upp en stående överföring till Stöttepelarens bankkonto 5368 11 065 76

 

Inget bidrag är för litet!