Presentation av Stöttepelarens kassör!

Stöttepelaren fortsätter att presentera styrelsemedlammarna, nu är det dags för vår kassör:

"Jag heter Karin Fridell Anter och är kassör för föreningen Stöttepelaren. Jag är pensionerad arkitekt och färgforskare. Afghanistan har fascinerat mig ända sedan jag reste genom landet i mitten på 1970-talet, och när jag vid jultid 2015 blev god man för två av de många ensamkommande ungdomarna fick jag chansen att lära mig mera. 

Gradvis insåg jag att de pojkar jag tagit mig an inte hade nått tryggheten fastän de kommit till Sverige, och sedan ett drygt år tillbaka arbetar jag aktivt inom nätverket "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!" där jag är en av administratörerna och dessutom skriver debattinlägg och annat för att påverka opinionen.

De ungdomar som jag lärt känna personligen är bara några av de tusentals som idag lever mellan hopp och förtvivlan. Många har förlorat allt stöd från samhället och har inte ens mat för dagen, och ännu mindre någon plats som de kan kalla sitt hem. Det var för deras skull vi startade Stöttepelaren. 

Jag är överväldigad av hur generösa många givare är -men samtidigt: Vi behöver bli många många flera som hjälper de utsatta ungdomarna. Jag garanterar att varje krona kommer till nytta – i form av busskort, mat, varma stumpor eller ett tillfälligt övernattningsrum för den hemlöse."