Barn under samma himmel

Föreningen Stöttepelaren vill tacka Eva Alderborn, författare till romanen "Barn under samma himmel" som skänkt  överskottet från bokens intäckter till de ensamkommande ungdomar som just nu förlorar allt samhälleligt stöd, dvs till Stöttepelaren. 

Romanen handlar om  Högstadieläraren Valery Flink som lever ett skyddat liv i villaförorten Säby. Maken är framgångsrik, barnen välmående, ekonomin god. För Valery är familjen allt. När hon så drabbas av en plötslig förlust, vänds hela tillvaron upp och ner. Samtidigt får en av hennes elever, ensamkommande Milad, ett avgörande besked från Migrationsverket. Valery, som hittills varit noga med att skilja på arbete och privatliv, dras allt närmare ett engagemang för pojken, och vänskapen mellan dem fördjupas. Det kommer att bli en omvälvande period i bådas liv, innan den krassa verkligheten återigen slår till.

Barn under samma himmel är en gripande roman om kärlek i vardagen och om en kvinna som modigt följer sitt hjärta. Barn under samma himmel är också en samtidsroman och ett politiskt ställningstagande för ett öppet Sverige.


Du kan läsa om hur du beställer boken här:

http://www.evaalderbornprod.se/


Tack Eva!