BIDRAG

Föreningen Stöttepelarens intäkter är i första hand till för att förmedla tre olika sorters bidrag:

  • Ett "försörjningsstöd" till ensamkommande barn och ungdomar som står utanför samhällets normala insatser. Detta bidrag är beroende av antalet medlemmar och inkommande bidrag, så fort föreningen fått tillräckligt antal månadsgivare kommer försörjningsstödet kunna nå behövande ungdomar.
  • Bidrag för juridisk hjälp som inte bekostas av samhället, tex granskning av verkställighetshinder
  • Punktinsatser, så som busskort eller oförutsedda händelser