Försörjningsstödet

Försörjningsstödet är tänkt att betalas ut till ensamkommande barn och ungdomar som inte längre omfattas av samhällets insatser. Bidragets storlek är tänkt att motsvara samma summa som tidigare betalats ut i dagsbidrag av Migrationsverket, men är beroende av föreningens ekonomiska förutsättningar. Därför är din gåva viktig! Detta bidrag är beroende av antalet medlemmar och inkommande bidrag, så fort föreningen fått tillräckligt antal månadsgivare kommer försörjningsstödet kunna nå behövande ungdomar.Hur förmedlas bidragen?

Bidrag utbetalas till betrodda volontärer och samarbetsorganisationer som förmedlar bidragen vidare till ensamkommande barn och unga i behov. Volontärerna har kunskaper och nätverk om vilka som omfattas.