Försörjningsstödet

Försörjningsstödet är tänkt att betalas ut till ensamkommande barn och ungdomar som inte längre omfattas av samhällets insatser. Därför är din gåva viktig! Detta bidrag är beroende av antalet medlemmar och inkommande bidrag, så fort föreningen fått tillräckligt antal månadsgivare kommer stödet kunna nå allt fler behövande ungdomar.Hur förmedlas bidragen?

Bidrag utbetalas till betrodda volontärer och samarbetsorganisationer som förmedlar bidragen vidare till ensamkommande barn och unga i behov. Volontärerna har kunskaper och nätverk om vilka som omfattas.