Välkommen!

Föreningen Stöttepelaren 

är en ideell organisation med uppgiften att samla in och fördela medel till hjälp för ensamkommande barn och ungdomar bosatta i Sverige, som inte omfattas av andra bidrag. Föreningen Stöttepelaren samarbetar med nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.  


Läs vidare om hur du kan bidra och vilka insatser som föreningen arbetar med. Här blir du medlem: http://stottepelaren.se/medlemskap

Föreningens styrelse:

Ordförande Karin Fridell Anter
Vice ordförande Pia Sandqvist
Ledamöter: Fuji Hoffman, Bitti Lindmark, Sigbritt Herbert och Sonja Wiklund

Revisorer: 
Ingrid Eckerman, intern revisor
Björn Eckerman extern revisor
Mats Eliasson, vice revisor