Välkommen!

Föreningen Stöttepelaren 

är en ideell organisation med uppgiften att samla in och fördela medel till hjälp för ensamkommande barn och ungdomar bosatta i Sverige, som inte omfattas av andra bidrag. Föreningen Stöttepelaren samarbetar med nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.  


Läs vidare om hur du kan bidra och vilka insatser som föreningen arbetar med. Här blir du medlem: http://stottepelaren.se/medlemskap

Föreningens styrelse:

Ordförande Jörgen Hermansson
Vice ordförande Fuji Hoffmann
Kassör Karin Fridell Anter
Sekreterare Minna Blom
Ledamöter:
Pia Sandqvist
Bitti Lindmark
Christine Hermansson

Revisorer: 
Ingrid Eckerman
Lennart Bryntesson