Välkommen!

Föreningen Stöttepelaren 

är en ideell organisation med uppgiften att samla in och fördela medel till hjälp för ensamkommande barn och ungdomar bosatta i Sverige, som inte omfattas av andra bidrag. Föreningen Stöttepelaren samarbetar med nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.  


Föreningens styrelse:

Ordförande Jörgen Hermansson
Vice ordförande Fuji Hoffmann
Kassör Karin Fridell Anter
Sekreterare Minna Blom
Ledamöter:
Pia Sandqvist
Bitti Lindmark
Christine Hermansson

Revisorer: 
Ingrid Eckerman
Lennart Bryntesson


Läs vidare om hur du kan bidra och vilka insatser som föreningen arbetar med.